Av styret

Oppladningen til årets Venice Cup hadde ikke vært den beste grunnet sykdom og skader for våre Kofukan utøvere.
På flyet nedover fikk Stian Bagroen illebefinnende og flyet ble møtt av ambulanse i Italia.

Continue Reading »